Revestimentos 3M

Para Energia

10 Produtos

$doc.localizations.viewProducts (10)

10 Produtos

Resinas Elétricas

Resinas Elétricas

Revestimentos de Proteção Contra Corrosão

Revestimentos de Proteção Contra Corrosão

Categorias

Indústrias

Resina 3M™ Scotchcast™ 4 Selante Epóxi 3M™ Scotchkote™ Revestimento epóxi FBE (Fusion Bonded Epoxy) 3M™ Scotchkote™ 134W Revestimento uretano 3M™ Scotchkote™ 165HB Pt A, base, 180 l, cinza Resina 3M™ Scotchcast™ 40 - Tamanho C Revestimento uretano 3M™ Scotchkote™ 165HB Pt B, ativador, 180 l, cinza Selante Elétrico 3M™ Scotchkote™ Resina 3M™ Scotchcast™ 4 Revestimento epóxi 3M™ Scotchkote™ 162PWX Pt A, base, 0,67 l, azul Selante uretano 3M™ Scotchkote™ 165CS